Disclaimer

De samenstelling, inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Heren Van Werk. De informatie op de site is met zorg samengesteld. De Heren van Werk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wil je meer weten over hoe De Heren Van Werk omgaat met persoonsgegevens lees dan de privacyverklaring.