Privacyverklaring

De Heren Van Werk wil doen zoals het hoort als het gaat om privacy. De Heren Van Werk registreert wél persoonsgegevens van je, en zorgt dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. Dit om de diensten aan jou te realiseren. Als wij de hulp inschakelen van derden om je van dienst te kunnen zijn, dan moeten wij noodzakelijke gegevens zorgvuldig uitwisselen. En als wij contact met je zoeken via bijvoorbeeld een nieuwsbrief, heb je altijd de mogelijkheid het contact te beëindigen.

Dat is eigenlijk alles wat je écht moet weten als het gaat over de privacyverklaring.

 • De Heren Van Werk vraagt en registreert die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening en bedrijfsvoering.
 • Jouw persoonsgegevens schermt De Heren Van Werk af.
 • Persoonsgegevens delen wij met derden onder strikte voorwaarden en afspraken met hen
 • Afmelden voor online marketinguitingen kan altijd.
 • Jij hebt altijd het recht persoonsgegevens in te kijken, te laten wijzigen of verwijderen.

Maar goed, bovenstaande is juridisch en ook terecht onvoldoende. Dus vind je in dit document de gehele privacyverklaring van De Heren Van Werk. Bij vragen hierover, mail via info@deherenvanwerk.nl.

Bij het verlenen van de diensten verwerkt De Heren Van Werk jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe De Heren Van Werk met jouw persoonsgegevens omgaat is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

De Heren Van Werk

KVK 76809803

+ 316 – 14 27 60 88

info@deherenvanwerk.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Heren Van Werk verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt
 • Daarnaast kan De Heren Van Werk persoonsgegevens verkrijgen via derden, zoals je werkgever of een andere organisatie of zzp’er die ons inhuurt in het kader van onze dienstverlening.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Heren Van Werk

verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening te kunnen offreren, uit te kunnen voeren en te kunnen factureren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Het ondernemen van marketingactiviteiten.
 • Het onderhouden van onze relaties.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Heren Van Werk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Heren Van Werk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Heren Van Werk bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst die De Heren Van Werk met je heeft gesloten en gedurende een periode van maximaal twee jaar daarna, tenzij de bewaartermijn op grond van een wettelijke verplichting langer is. In dat geval geldt de wettelijke bewaartermijn.

Verstrekken aan derden

De Heren Van Werk verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Heren Van Werk gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Op deherenvanwerk.nl houden we statistieken bij via Google Analytics. Het gaat er bijvoorbeeld om hoe mensen onze website hebben gevonden en welke pagina’s het meest bekeken zijn. Hiervoor wordt een cookie op je computer geplaatst. Het gaat puur om analytische gegevens die we niet onnodig delen met andere Google diensten. De gegevens worden door Google Analytics geanonimiseerd en wij verstrekken ze niet met derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Heren Van Werk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@deherenvanwerk.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Heren Van Werk en ben je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je opgeslagen hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deherenvanwerk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ondanks, dat De Heren Van Werk ernaar streeft zorgvuldig en juist om te gaan met jouw persoonsgegevens conform de AVG en deze privacyverklaring, kan het zijn dat De Heren Van Werk het in jouw ogen toch niet of onvoldoende netjes doet. Hopelijk laat je dat aan De Heren Van Werk weten. Mocht je er met De Heren Van Werk niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door De Heren Van Werk, en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op deherenvanwerk.nl.