Het leven is één grote pot veranderingen

For english below👇🇬🇧

 De wereld is continue in verandering, wij als mensen en organisaties zijn dat ook. Ik coach die veranderingen. En daar kunnen veel aspecten bij komen kijken. Denk alleen maar aan de verschillen tussen landen. Of tussen een grote stad als Parijs en een meer landelijk gebied in Frankrijk. Om maar een paar dingen te noemen. Ik coach de Engelstalige professionals die in Nederland of ergens anders wonen en die een verandering wensen. Dat doe ik in het Engels of in het Nederlands, er is verder geen afbakening in geografie. Ik denk dat ik één van de eerste Skype-gebruikers ben, zolang doe ik dit al. Het is mooi om samen de diepte in te gaan, de echte vraag te achterhalen en daarmee aan de slag te gaan!  

Ik ben altijd grenzeloos geïntrigeerd door culturen, in andere landen, maar ook binnen organisaties. Soms lijkt het alsof we hetzelfde zijn, maar dat zijn we niet. En dat veroorzaakt wrijving. Als je je daar bewust van wordt, kun je je er ook op voorbereiden en er begrip voor hebben. En dat geldt ook voor bedrijfsculturen overigens. Als je onderzoekt wat voor jou belangrijke exponenten zijn in een cultuur, dan kun je veel gerichter aan de slag met je sollicitaties. Cultuur heeft ontzettend veel aspecten en ieder mens is ook weer anders. Daarom neem ik de ‘gunfactor’ ook mee in de coachingstrajecten. Het kijken naar lichaamstaal, het interpreteren daarvan, hoe zorg je er zelf voor dat je geïnteresseerd overkomt? Hoe krijg je de ander zover dat hij of zij denkt: ‘Er zit een aardig en kundig persoon tegenover me’? 

Vlijmscherp en liefdevol

Het zijn maar een paar voorbeelden natuurlijk, maar het geeft wel een beeld van wat ik kan betekenen voor mensen. En hoe ik dat doe? Ik ga samen met de ander echt de diepte in. Dat kan een pijnlijk proces zijn. Dat gaan we niet uit de weg. Daarbij respecteer ik altijd de eigenheid van de ander. Hun drijfveren, overtuigingen, waarden en cultuurbeleving zijn het uitgangspunt in de coaching. Ik ben altijd heel duidelijk en eerlijk, direct ook. Vlijmscherp en liefdevol zoals De Heren Van Werk het zeggen. Dat is wel treffend omschreven. Wat dat betreft ben ik blij dat ik met hen samen werk. Wij hebben dezelfde zienswijzen en invalshoeken. Snel schakelen, duidelijk, professioneel en eerlijk werken. Mét heel veel warmte. Ik kies echt heel bewust met wie ik in zee ga, daar ben ik echt heel kritisch op. Met De Heren Van Werk klopt het gewoon. Mijn werk is zo leuk, uitdagend en ook moeilijk, ik heb nog zoveel passie voor het vak en lol in wat ik doe: ik ga door tot ik 80 ben! 

Life is one big change!

We live in a world of continuous change and we, as people and organisations, are changing daily as well. I coach that change and all it entails. And that comprises a variety of aspects. Just think about the cultural differences between countries. Or the difference between Paris and a more rural area in France. Just to give an example. I coach professionals that have English as a first or second language, that live in the Netherlands or abroad and are looking for a change. Either in English or in Dutch, no culture or country limits. I think that I am one of the Skype early adopters, I have been working with Skype for a really long time. To me, the most rewarding part of my job is, together with my coachee, to search for the question(s) behind the initial coaching question and to start working on them!

I am particularly fascinated by culture, in different countries but also within organisations. 

Sometimes we might feel the same, but there are subtle differences. And those differences may cause friction. If you are aware of this possibility, you will be able to prepare (just in case) and understand where the other is coming from. The same goes for company cultures. If  you have clear what, to you,  the most important cultural factors are, you will be able to look at your potential labour market with a clear cultural focus.

Culture has many aspects and every human being is different. That’s why I also coach the ‘like-factor’ of the coachee. Being aware of the other person’s body language and its interpretation. But also how can you best yourself present yourself as interested in the vacancy and what is said at the table? How do you project: ‘I am a nice and able professional, worth hiring’?  

Razor-sharp ánd warm 

The above are only a few examples, but they also picture clearly what I can ‘deliver’. And how do I do that? By really, together with the coachee, jumping into the deep end. And this may be painful. I do not shy away from that. And of course I always respect a person’s individuality and uniqueness. Their drives, convictions, values and cultural behaviour are the starting point of my coaching. I am always really clear and honest, direct as well. Razor-sharp ánd warm as De Heren van Werk call me. That is a fitting description. They really know me well and I am happy to be able to work with them. We share the same views and perspective. Always acting quickly, outspoken, professional and doing business the honest way. And with a lot of personal charm and warmth.  I do choose very consciously who I work with. With De Heren van Werk, it just feels right! My work is still so much fun, challenging and also hard at times though it may be. I won’t stop till I am at least 80 years old!