Kinderen bepalen zelf het tempo

Kinderen met een verstandelijke beperking, een stoornis of een diagnose, die moeite hebben met sociale contacten, die heel teruggetrokken of juist enorm aanwezig zijn, die in een moeilijke thuissituatie zitten, die een verlies hebben geleden, die worstelen met gender en geaardheid, die om redenen thuiszitten en niet naar school gaan. Dát zijn de kinderen die ik kan begeleiden. Op school of thuis. En vooral de kinderen waar leraren en ook ouders zich geen raad meer mee weten, help ik heel graag.  

Scholen, maar ook ouders, kunnen mij inhuren om kinderen extra te begeleiden, om ze de handvatten te geven om zelfstandig tot oplossingen te komen. Vaak zitten er meerdere leerlingen in een klas die extra zorg nodig hebben en hebben docenten en Intern Begeleiders niet altijd voldoende tijd om die zorg te geven. Ik heb jarenlang ervaring in het Tilburgse basisonderwijs opgedaan en daarnaast heb ik ook jarenlange ervaring bij het ondersteunen van scholen in de begeleiding. Als je er vroeg bij bent, voorkom je vaak erger op latere leeftijd. 

Klik

Het allerbelangrijkste is, dat ik een band van vertrouwen met het kind opbouw en de intrinsieke motivatie weet aan te spreken. En dat kun je alleen maar doen door goed te luisteren en het kind het tempo te laten bepalen. En door niets te beloven wat je niet na kunt komen. Kinderen voelen het feilloos aan als je niet oprecht bent in je aandacht. Ik heb gelukkig van nature al snel een klik met een kind. Een van ‘mijn’ kinderen verwoordde het mooi: jij doet altijd wat je zegt en je zegt ook altijd wat je doet. Een mooier compliment heb ik nog nooit gehad! 

Rouw en verlies

Ik ben gespecialiseerd in een aantal onderwerpen. Verlies en rouw, en dan hoef je niet altijd te denken aan het overlijden van een dierbare. Dat kan ook verlies zijn na een scheiding, het verbreken van een vriendschap, het verliezen van een lichaamsdeel of een verhuizing. Dat kan allemaal leiden tot gevoelens van rouw. Om alles een plekje te geven en het te verwerken, ga ik met de kinderen aan de slag en help ik door te luisteren, uit te leggen, oefeningen en opdrachten te doen.   

Gender en geaardheid

Kinderen zoeken naar hun identiteit en in die zoektocht kan gender of geaardheid een probleem worden. Ze kunnen het gevoel hebben dat er iets niet klopt en dat ze in het verkeerde lichaam zitten. Of ze zijn op jonge leeftijd al bezig met hun geaardheid en lopen daarin vast. Gesprekken over twijfels, onzekerheden maar ook perspectieven en praktische zaken geven meer rust in het hoofd. Er zijn speciale genderklinieken voor kinderen, maar de stappen die het kind samen met mij in het voortraject zet zijn belangrijk en kunnen soms al een hoop zorgen wegnemen, ook bij ouders. 

Kinderen laten groeien

Er is voor mij niets mooier dan kinderen te laten groeien, daar komt het altijd op neer. En daarbij moet ik altijd anders te werk gaan, elk kind is gelukkig uniek, dus met elk kind kijk ik opnieuw naar wat er nodig is en pas ik mijn technieken daarop aan. En dan komt het zogenaamde fingerspitzengefühl om de hoek. Een heel creatief kind kan zich misschien makkelijker uiten door te tekenen, terwijl de ander veel liever iets sportiefs doet en ondertussen wil praten. Hoe dan ook, het kind bepaalt het tempo en onze klik bepaalt het succes. Kinderen laten groeien, ze de tools geven om zelf tot oplossingen te komen, om zelf de juiste acties te durven en kunnen ondernemen, daar hebben ze hun hele verdere leven profijt van! En dat ik daaraan bij kan dragen…dat is het mooiste werk wat je kunt hebben.