Stimuleer jouw medewerkers NOW!

Als werkgever kun je op verschillende manieren rekenen op de steun van de overheid. De inmiddels bekende NOW-regeling heeft een vervolg (NOW 2.0: aan te vragen t/m 31 augustus) waarbij je als werkgever de verplichting hebt om je medewerkers aan te sporen tot het aanvragen van ontwikkeladvies. Met als doel dat werknemers zich makkelijker kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie door om- of bijscholing.

Bij de aanvraag van de tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, verklaar je dat je je medewerkers zult stimuleren om een gratis ontwikkeladvies aan te vragen. En je spoort je medewerkers aan om scholing te volgen, zodat ze blijvend inzetbaar zijn voor het werk bij jouw organisatie of op de arbeidsmarkt. Daarvoor zijn tal van online- initiatieven ontstaan, denk maar aan Brabantleert.nl, zodat medewerkers nu al kunnen werken aan hun scholing. Hou de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de gaten, later dit jaar communiceert de overheid over de online scholingsactiviteiten die door publieke en private opleiders verzorgd gaan worden. Of je blijft De Heren van Werk trouw volgen op LinkedIn: wij geven met regelmaat actuele updates!

Wat te doen?

Goed, je wilt dus zeker aan je inspanningsverplichting voldoen om de inzetbaarheid en werkzekerheid van je medewerkers te vergroten. Daarvoor kun je een aantal stappen zetten:

  • Ga in gesprek! Praat met elkaar over de toekomst, wat is er nodig om breed inzetbaar te blijven of worden. Binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Leg met elkaar vast wat je bespreekt en zorg ervoor dat er geen losse eindjes zijn.
  • Wijs werknemers op het gratis ontwikkeladvies en spoor ze aan om het aan te vragen.
  • Wijs je medewerkers op de scholingsmogelijkheden.

Wie zal dat betalen?

Als je gebruik maakt van de NOW-regeling, kun je naast de normale belastingaftrek, ook gebruik maken van een aantal subsidies. De huidige SLIM (die binnenkort wordt vervangen door STAP), het crisisprogramma ‘NL leert door’ en de subsidie Praktijkleren, voor de werknemers die werken en leren willen combineren. Er zijn mogelijkheden en initiatieven te over en als je door de bomen het bos niet meer ziet, kun je bij ons terecht voor meer informatie over de invulling van bijvoorbeeld het gratis ontwikkeladvies en de diverse subsidiemogelijkheden. Maar bovenal voor onze expertise waar het loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid betreft!

Wat kan de medewerker zelf verder doen?

Naast alle regelingen en subsidies die je als werkgever aanvraagt of waar je naar kunt doorverwijzen, kunnen jouw werknemers ook zelf aanspraak maken op financiële tegemoetkomingen. Voor opleiding op HBO-niveau of hoger is er bijvoorbeeld het Leven Lang Leren Krediet. Elke werknemer kan scholingskosten aftrekken van de belasting en vaak is binnen de cao ook de mogelijkheid voor een persoonlijk budget afgesproken. Zo kan iedereen op zijn eigen manier de verantwoordelijkheid voor de toekomst nemen. De regelingen zijn uiteraard in het leven geroepen omdat we bijzondere tijden doormaken, maar duurzame inzetbaarheid staat wat ons betreft altijd hoog op de agenda!

Wil je je verder verwonderen?

Schrijf je nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief!