Geven en nemen in balans

Werk en privé kun je niet los van elkaar zien. Alles in een mensenleven is met elkaar verbonden. Gaat het privé even wat minder? Dan heeft dat invloed op je werk. Wist je dat 1 op de 4 mensen mantelzorgen combineert met werk? Wat ik vaak hoor is ‘dat doe je nu eenmaal gewoon’. Maar de combinatie tussen werk en zorg kan te zwaar worden, stress veroorzaken of uitputting door slapeloze nachten. Het kan leiden tot problemen thuis en op de werkvloer. Ik begeleid werkgevers en werknemers om de werelden van privé en werk met elkaar te verbinden. Dat voorkomt stress, uitval en langdurig ziekteverzuim.

Ik heb met De Heren veel gespard over het opzetten van mijn onderneming. Elton ken ik al jaren, ook privé, en samen hebben we heel wat geboomd over het ondernemerschap. Door Elton ben ik breder gaan kijken. Hij geeft niet alleen gevraagd, maar ook ongevraagd zijn advies en zijn mening. En dat doet hij op zo’n mooie manier, dat het altijd aanzet tot denken en ook tot doen. Het mooie aan De Heren is dat ze elkaar zo goed aanvullen. Als persoon, maar ook op de inhoud. Ik kijk met gepaste jaloezie naar hen, op de ontwikkeling die zij doormaken, hoe ze het zzp-schap zijn overstegen en met elkaar een onderneming bouwen. Ze kennen elkaar donders goed en als zij samenwerken ontstaat er iets voedends. Dat is zo mooi om te zien. En bovenop de vakinhoudelijke kennis en hun manier van coachen, bieden ze nog extra’s aan. Ze delen hun netwerk en verbinden mensen op zo’n natuurlijke manier dat je je niet schuldig voelt om hun cadeautjes aan te nemen. Daarbij houden ze de balans heel goed in de gaten. Dat is een kunst en een gave hoor!

Geen trucjes

Ik ben niet van de een op de andere dag in het diepe gesprongen. Daar zijn jaren aan vooraf gegaan. Ik heb zelf 22 jaar intensief gemantelzorgd en dat leidde tot zware overbelasting. Het is mijn missie om anderen hiervoor te behoeden. Elton en ik heb veel gesprekken gevoerd, hij wist misschien wel eerder dan ik dat ik mijn ervaring gecombineerd met kennis en manier van werken in kon zetten voor bedrijven en particulieren. Hij ziet natuurlijk bij werkgevers dat zware belasting van werknemers die mantelzorg en werk combineren grote gevolgen heeft. Terwijl de juiste begeleiding het voor iedereen beter maakt. Vaak ontbreekt het bij de mantelzorger aan kennis over de juiste of een andere aanpak, en over het bewustzijn van de eigen situatie. Het begint bij communicatie. Bij de vraag: ‘wat speelt er en wat heb jij nodig van ons?’. Bij het niet-rigide volgen van protocollen, maar juist bij het kijken naar de mogelijkheden die er nog zijn. Ik kijk op een andere manier naar hoe je iemand kunt helpen, systemisch en relationeel. Daarbij maak ik verbinding met de ander, het gaat om de ontmoeting van mens tot mens. De menselijke maat is gewoon nodig om tot een passende oplossing te komen en daar zijn geen simpele trucjes voor.

Ik hoop dat ik mezelf overbodig maak

Mijn grootste doel bij iedere opdracht is mijzelf overbodig maken. Want daar heeft de medewerker en de werkgever het grootste belang bij. En dat begint bij het verhaal, niet bij de oplossing. Die visie tref ik ook bij De Heren. Zij beginnen ook bij het verhaal, voordat ze verder kijken. Wat heeft iemand nodig om tot een oplossing te komen. Dat is ook geen trucje. In die zin hebben we heel wat gemeen met elkaar. Zowel Elton als Maurice zijn wie ze zijn, door hun persoonlijkheden weten ze een mooi bedrijf op te bouwen. En dat geldt hopelijk ook voor mij. Ik ben Twan en neem mezelf altijd mee in mijn werk. Elton heeft weleens gezegd: ‘Je weet pas wat Twan doet, als hij je geholpen heeft.’ En dat klopt misschien ook wel. Je weet vaak pas wat iets inhoudt als je het zelf hebt meegemaakt. Het draait echt om de mens en zijn unieke verhaal. Ik maak verbinding, daar ben ik goed in. 

Breed kijken en doen! 

Waar ik niet zo goed in ben: mijn bedrijf en mezelf onder de aandacht brengen bij potentiële klanten. En dat is iets wat ik van De Heren leer ook. Sales is belangrijk, marketing ook. Dat bredere perspectief is mooi om mee te krijgen. En daarnaast zorgen ze er ook nog eens voor dat ik uit mijn comfortzone durf te stappen. Dit artikel is daar een voorbeeld van. Net als de webinar die ik aan het voorbereiden ben. Zonder De Heren zou ik er niet snel aan begonnen zijn. En ik geef de Heren op mijn beurt ook weer bredere perspectieven en ideeën om ondernemers aan elkaar te koppelen. Plus de naam voor hun bedrijf natuurlijk, hahaha. Zo blijven we in balans!

Voor meer info: www.twanmensen.com